Platsen idag

Optimusområdet präglas idag av diverse verksamheter, kontor, parkeringsytor och lagerbyggnader. Centralt i området finns den gamla fabriksbyggnaden, Optimushuset, som vi planerar för att utveckla till en kulturell mötesplats likväl som en självklar utgångspunkt för parker, stråk m.m.

Idag blir tyvärr platsen både mörk och ödslig så fort verksamheterna stänger för dagen – det hoppas vi förändra till det bättre i och med utvecklingen av bl.a. bostäder och inbjudande sociala ytor. Vår vision är att det nya Optimusområdet framför allt ska kännas tryggt och levande.

Nyfiken? Anmäl ditt intresse här så skickar vi dig löpande information om projektet!