Tillbaka till framtiden

Välkommen till Optimus – här möter stolt industrihistoria genomtänkt och hållbar arkitektur – skapad för den moderna människan av idag!

Planen är att förvandla Optimus till en ny levande stadsdel i Upplands Väsby med bostäder, kontor och lokaler. Cirka 25 000 kvm yta planeras för kontor och centrumfunktioner samt ca 900 – 1 100 nya bostäder i flerfamiljshus – både hyresrätter och bostadsrätter.

Idag är Optimus ett industri- och verksamhetsområde som utgör en betydande del av Väsbys industrihistoria. Fabriksbyggnaden Optimushuset (där Väsby konsthall numera bedriver sin verksamhet) har kulturhistoriskt värde och kommer att bibehållas.

– Målet är även att en del av lokalerna på bottenvåningarna till bostadshusen ska kunna hyras av olika verksamheter och inrymma kulturverksamheter och samhällsservice. I planförslaget möjliggörs också en ny förskola i området,  säger Christofer Lundquist projektledare för Optimus.

Inom Optimusområdet skapas nya gröna platser och befintliga stråk förstärks för så väl vistelsekvalitéer som ekosystemtjänster och dagvattenhantering. Längs med Väsbyån bevaras befintliga värden samt utvecklas vid de nya kvarteren i söder med planteringar och sittplatser. Å-rummet är en viktig del av Upplevelsestråket – en ca 40 km lång promenadsslinga genom hela kommunen.

Det största tillskottet av gröna och offentliga ytor skapas runt Optimushuset. Platsen utformas med fokus på sociala och gröna värden för både boende och besökande och kan utvecklas för t.ex. uteserveringar, samlingsplatser för evenemang och tillfälliga utställningar. Söder om Optimushuset, i soligt läge, skapas en större yta som föreslås utformas som ett ”parktorg”. En gräsyta för lek och picknick kantas av träd och annan grönska.

Visst låter det drömmigt? Fyll gärna i en intresseanmälan så skickar vi löpande information om projektet till dig!

Tidslinje

Samråd

Q1 2021

Granskning & Antagande

Q1/Q2 2022

Rivning & Markarbete

Q3/Q4 2022

Byggstart

2023

Färdigställande

2025-2030

Snabbfakta

Status Under utveckling
Första inflyttning bostäder 2025
Lägenheter Ca 900 - 1100 st
Kontorsyta Ca 15 000 kvm
Restid T-centralen 28 min
Bil till Arlanda flygplats Ca 20 min
Tåg till Arlanda flygplats 8 min

Bo

Kod Arkitekter har ritat framtidens Optimusområde med en kombination av bostäder och lokaler för kontor och annan verksamhet. Området har delats upp i Kvartersstaden med traditionella bostadskvarter i söder och Verkstaden med mer industriell karaktär i norra delen då området har olika förutsättningar och skiljer sig i stadsbyggnadsstruktur och gestaltning.

I den södra delen av området, kallad Kvartersstaden, föreslås fyra traditionella bostadskvarter med innergårdar. Här går en bredare lokalgata från Folkparksområdet i öst till Å-stråket i väst som är kantad av träd, parkeringsfickor och förgårdsmark. Kvarteren är uppdelade i mindre delar med husvolymer som varierar i material och kulör. De markerade hörnhusen har sadeltak och accentuerade gavlar mot gatan. Mellan hörnhusen är fasadlivet i regel tillbakadraget med förgårdsmark framför. Länkhusen föreslås ha sadeltak och möjlighet till indragna kungsvåningar och gröna tak mot lokalgatorna.

Två bostadskvarter ingår i den del av området som kallas Verkstaden. Här är husen utformade som längor eller flyglar kring öppna gårdar med breda gavelmotiv som knyter an till Optimushusets formspråk. Husvolymerna riktar sig mot de tillkommande offentliga platserna och stråken som utgår från den gamla fabriken. Optimushuset blir navet i området med sociala och rekreativa funktioner. Husen i Verkstaden föreslås få en robust och sober karaktär som anspelar på platsens industriella arv.

Låter det intressant? Anmäl ditt intresse för Optimus framtida bostäder här

Leva

Det ska vara gott att leva! Vår ambition är underlätta för alla som väljer att bo i Optimusområdet så att de får ihop det berömda livspusslet. Här bor man granne med förskolan, närservicen och får tillgång till oslagbar kommunikation!

Varför inte börja helgmorgonen med en rask promenad längs med ån, hämta upp nybakade croissanter på ett närliggande café och väl hemma i Optimus njuter du av en nybryggd kopp kaffe på din balkong som vetter mot den grönskande och livfulla innergården.
Tack vare Messingen och Väsby Centrum ligger Optimusområdet på bekvämt avstånd till all tänkbar service i form av shopping, mataffärer, Systembolaget, frisörer, restauranger m.m.
Kommunikationerna är dessutom ovanligt goda med såväl bil, buss eller pendeltåg till/från Stockholm och Uppsala. Via pendeltågsförbindelsen nås även Arlanda på 8 minuter och både morgon och kväll kan man ta direktbussar tur-retur in till Stockholm.

Förutom att en ny förskola planeras i det nya området har Engelska skolan snabbt etablerat sig som ett mycket populärt förstahandsval hos många familjer. I Optimus bor du på bara några minuters promenadavstånd. Och barnen kan cykla längs med ån, utan att de behöver korsa någon bilväg. Hur bra?

Note to self – Anmäl ditt intresse för nya bostäder i Optimus och ställ barnet/barnen i kö till IES

Verka

I områdets befintliga, samt nybyggda, lokaler kommer det vara möjligt att etablera sin verksamhet/butik alt. hyra kontor och på så sätt bidra till att områdets stolta arbetaranda och entreprenörskap lever vidare.

Vi hoppas innerligt att området kommer att kännetecknas av såväl kreativ som urban mångfald med unga och gamla, singlar och barnfamiljer, hund- och kattägare, padelfantasten samt fågelskådaren – alla möts de här i Optimusområdet. Och skapar en framtid tillsammans.

FAQ

När kan ni börja bygga?

Området kommer att börja förberedas redan under 2022. Då utför vi bl a vissa rivningar och ledningsomläggningar. Byggstart för de första bostäderna planeras under 2023.

När kommer de första bostäderna att stå klara?

De första bostäderna beräknas stå klara under 2025.

Kommer det att finnas någon förskola i Optimusområdet?

Ja det kommer att finnas en förskola i området.

Kan vi ställa vårt barn i kö till den planerade förskolan redan nu?

Nej, men vi uppdaterar denna sida så snart vi vet att det finns en kö att ställa sig i. Håll även utkik på kommunens egen hemsida för information Förskolor – Upplands Väsby kommun (upplandsvasby.se)

Vilka lägenhetsstorlekar kommer ni att bygga?

Från 1-5 rum och kök

Vilka parkeringsmöjligheter kommer att erbjudas?

Det kommer att finnas både parkeringsgarage och gatuparkering i området. Gatuparkeringarna är dock främst till för besökande medan både boende och besökande kan parkera i garagen.

Kommer det bara att byggas bostadsrätter?

Nej det kommer även att finnas hyresrätter i området

Kommer innergårdarna att vara öppna även för allmänheten?

Nej tanken är att innergårdarna ska vara privata medan parker och torg är öppna för alla

Hittar du inte svaret på din fråga under FAQ? Varmt välkommen att kontakta ByggVestas Kundcenter kundcenter@byggvesta.se

Galleri

Intresseanmälan

Nyfiken på Optimusområdet? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så skickar vi löpande information gällande projektet. Tips! Lägg till: info@optimusområdet.se som en kontakt. Fick du inget bekräftelsemail? Titta i skräpposten.

    Karta

    Kontakt

    Har du frågor eller funderingar som rör Optimusområdet? Varmt välkommen att kontakta ByggVestas Kundcenter kundcenter@byggvesta.se

    Vi som bygger